مهلت پرداخت بدهی مالیاتی تا آخر سپتامبر تمدید شد

دولت فدرال کانادا مهلت پرداخت بدهی مالیاتی سال ۲۰۱۹ را تا آخر سپتامبر تمدید کرد.

طبق اعلام اداره مالیات کانادا (CRA)، اگر اشخاص و شرکت ها بدهی مالیاتی خود را تا آخر سپتامبر پرداخت کنند، مشمول جریمه دیرکرد نخواهند شد.

به دلیل شیوع کرونا، دولت فدرال کانادا مهلت پرداخت مالیات ها را از ماه آپریل به تعویق انداخته است.

در صورتی که بدهی های مالیاتی تا آخر سپتامبر پرداخت نشود، علاوه بر جریمه، ممکن است باعث قطع شدن کمک های دولتی مثل چایلد بنفیت و دیگر موارد شود.

 

منبع: cbc