برخی از دانشجویان اینترنشنال اجازه ورود به کانادا نخواهند داشت

دانشجویان اینترنشنال که مجوز تحصیل (استادی پرمیت) آن ها در تاریخ ۱۸ مارس ۲۰۲۰ و پس از آن تایید شده، احتمالا اجازه ورود به کانادا را ندارند.

اداره مهاجرت کانادا اعلام کرده که تصمیم مبنی بر اجازه ورود این دانشجویان به کشور بر عهده افسر مرزی خواهد بود.

در نتیجه از این دسته دانشجویان خواسته شده تا زمانی که محدودیت های مرزی برقرار هستند به کانادا سفر نکنند، چرا که ممکن است از مرز بازگردانده شوند.

هنوز زمان دقیق برداشته شدن محدودیت های مرزی کانادا مشخص نیست.

طبق اعلام قبلی اداره مهاجرت کانادا، دانشجویانی که مجوز تحصیل آن ها قبل از ۱۸ مارس ۲۰۲۰ تایید شده بود، نیازی به دریافت مجوز ورود به کانادا نداشتند، اما این قانون اخیرا دستخوش تغییراتی شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر از جزئیات این خبر به لینک کوتاه شده زیر مراجعه کنید:

◾️Link: canada.ca