شما قدرتمند هستید، کافیست که باور داشته باشید

شما قدرتمند هستید، باور داشته باشید و اشتباهات خود را جشن بگیرید.

این روزها می توانید این جملات انگیزشی را در تابلوهای محله دیستلری دیستریکت تورنتو ببینید.

این تابلوها اخیرا در همه جای این محله نصب شده اند و هدف آن ها، انتقال انرژی مثبت به افراد است.

پیام ها به شکل تابلوی ایست، ورود ممنوع و دیگر تابلوهای راهنمایی و رانندگی هستند تا به اندازه کافی جلب توجه کنند.

یک هنرمند لس آنجلسی به نام Scott Froschauer این سازه ها را ایجاد کرده.

تا ماه اکتبر می توانید برای تماشای این سازه ها به محله دیستلری دیستریکت بروید.