تجربه عجیب سینمای شناور به زودی در تورنتو

هرچه در مورد رویدادها و سینماهای drive-in شنیده اید، کنار بگذارید. چرا که تجربه عجیب سینمای شناور، امسال تابستان به تورنتو می آید.

در این تجربه با خانواده یا دوستان خود داخل یک قایق شناور در داخل آب می نشینید و فیلم تماشا می کنید.

چیزی بین ۱۲ تا ۲۴ قایق کوچک برای برگزاری این رویداد آماده خواهند شد. ظرفیت هر قایق حدودا ۸ نفر است.

به منظور اطمینان از اینکه در هر قایق فقط یک خانواده و یا گروه دوستان نشسته، باید کل بلیط های یک قایق خریداری شود.

این رویداد یک هفته ای قرار است از چهارشنبه ۱۶ سپتامبر تا یکشنبه ۲۰ سپتامبر برگزار شود.

فروش بلیط ها هنوز آغاز نشده، اما می توانید در لینک زیر پیش ثبت نام کرده و در هنگام آغاز فروش آن ها باخبر شوید.

◾️Pre-registration:
www.bit.ly/32mz24