صندلی های عجیب اما زیبا در خیابان کینگ تورنتو

این روز ها اگر قدم زنان از حوالی پارک سنت جیمز تورنتو عبور کنید، این صندلی های عجیب و خوش رنگ توجه شما را جلب خواهند کرد.

این صندلی ها را یک هنرمند تورنتویی به نام John Notten به شکل فرغون ساخته است.

مصالح به کار رفته در این سازه هنری اکثرا بازیافتی هستند. چوب ها و تخته ها از یک خانه قدیمی ۱۵۰ ساله استخراج شده اند.

در پشت هر صندلی هم گل های پیچک زیبایی داخل گلدان کاشته شده اند. این گل ها نیازی به رسیدگی ندارند و با آب باران آبیاری می شوند.

سری بعد که از این محل عبور کردید، می توانید در این صندلی ها استراحتی کوتاه داشته باشید و عکسی یادگاری از خود ثبت کنید.

◾️Address: 120 King St E, M5C 1G6

منبع: blogto