ساخت واکسن کرونا در کانادا آزمایش های انسانی آغاز شده است

یک شرکت دارویی در استان کبک موفق به تولید واکسن کرونا شده. آزمایش های انسانی این واکسن هم آغاز شده است.

در مرحله اول آزمایش، این واکسن به ۱۸۰ فرد سالم تزریق خواهد شد.

این واکسن توسط شرکت مدیکاگو ساخته شده و پایه گیاهی دارد. طبق اعلام رئیس مدیکاگو، تولید واکسن بر پایه گیاهی سریعتر از روش های دیگر است.

اگر آزمایش های این واکسن موفقیت آمیز باشد، تا آخر سال ۲۰۲۱ حدود ۱۰۰ میلیون دوز از آن تولید خواهد شد.

انتظار می رود تا آخر سال ۲۰۲۳ این شرکت به ظرفیت تولید سالیانه ۱ میلیارد دوز برسد.

 

منبع: cbc