نرخ بیکاری در کانادا کاهش یافت

طبق گزارش آژانس آمار کانادا، در ماه ژوئن ۹۵۳ هزار شغل جدید در کشور ایجاد شده است.
نرخ بیکاری از ۱۳٫۷ درصد ماه می به ۱۲٫۳ درصد در ماه ژوئن کاهش یافته است. اما هنوز نسبت به ماه فوریه حدود ۱٫۸ میلیون کسری شغل وجود دارد.
بیشترین موقعیت های شغلی کانادا در استان آنتاریو ایجاد شده که حدود ۳۷۸ هزار عدد بوده است.
با این حال آژانس آمار کانادا تایید کرده که هنگام جمع آوری این آمار، بزرگترین شهر کانادا یعنی تورنتو هنوز در قرنطینه بوده است. این یعنی هرگونه کاهش بیکاری در تورنتو پس از بازگشایی اقتصادی، در آمارگیری لحاظ نشده است.
منبع: cbc