دولت آنتاریو به دنبال حضور دانش آموزان در مدارس

بسیاری از والدین دانش آموزان در آنتاریو می خواهند بدانند که مدارس از ماه سپتامبر تا چه میزان حضوری خواهند بود؟ آیا دانش آموزان هر روز به مدرسه خواهند رفت؟

وزیر آموزش و پرورش آنتاریو در پاسخ به این سوالات گفت که دولت آنتاریو به دنبال حضور روزانه دانش آموزان در مدارس است. اما مقامات بهداشت هنوز به این کار چراغ سبز نشان نداده اند.

والدین شاغل می خواهند برنامه مدارس را بدانند تا در صورت نیاز، هماهنگی های لازم را با کارفرمایان انجام دهند.

اما وزیر آموزش و پرورش برنامه و طرح خاصی را برای نحوه حضور دانش آموزان در مدارس اعلام نکرد و گفت باید برای هر سناریو آماده باشیم و برنامه متناسب با آن را در نظر بگیریم.

 

منبع: globalnews