اعمال محدودیت پارکینگ در سواحل تورنتو

اگر قصد دارید که آخر هفته به سواحل تورنتو بروید، توجه داشته باشید که محدودیت های پارکینگی در برخی سواحل اعمال خواهد شد.

در روزهای اخیر عده ای از مردم تورنتو در سواحل تجمع کرده اند و بدون رعایت فاصله اجتماعی به رقص و پایکوبی پرداخته اند.

حالا شهرداری تورنتو تصمیم گرفته که از ساعت ۷ عصر جمعه، شنبه و یکشنبه پارکینگ برخی سواحل را محدود کند.

همچنین پارکینگ برخی سواحل و پارک ها به دلیل اجرای طرح ActiveTO (بسته شدن خیابان ها برای پیاده روی) دارای محدودیت خواهند بود.

فهرست سواحل و پارک هایی که محدودیت پارکینگ خواهند داشت:

◾️Marie Curtis Park
◾️Humber Bay West Park
◾️Cherry Beach
◾️Sunnyside Park
◾️Sir Casimir Gzowski Park
◾️Budapest Park
◾️Bluffers Park (close at 7 p.m. on Saturday and Sunday)

منبع: blogto