بازگشایی مراکز سرویس کانادا

برخی از مراکز “سرویس کانادا” در سراسر کشور به تدریج ارائه خدمات حضوری را آغاز کرده اند.

این مراکز برای ارائه خدمات ضروری مثل بیمه بیکاری، برنامه بازنشستگی، سین نامبر (SIN) و پاسپورت (برای سفرهای ضروری) بازگشایی شده اند.

ابتدا باید قبل از مراجعه به مرکز از بازگشایی آن اطمینان حاصل کنید. سپس یک فرم ملاقات پر می کنید و نهایتا طی دو روز کاری با شما تماس می گیرند و جزئیات مراجعه حضوری را اعلام می کنند.

از مردم خواسته شده که حتی الامکان از خدمات آنلاین و غیر حضوری سرویس کانادا استفاده کنند.

برای اطلاعات بیشتر و مشاهده فهرست مراکز به آدرس زیر مراجعه کنید.

◾️Website: servicecanada.gc.ca