میانگین قیمت مسکن تورنتو و حومه ژوئن ۲۰۲۰

گزارش سازمان املاک و مستغلات تورنتو (TRREB) برای ماه ژوئن ۲۰۲۰ منتشر شد.

با اینکه شیوع کرونا در ماه های گذشته باعث کاهش تعداد معاملات شده بود، اما با توجه به بازگشایی اقتصادی تورنتو، بازار مسکن هم تا حدودی جنب و جوش پیدا کرده است.

تعداد معاملات مسکن در GTA (تورنتوی بزرگ) نسبت به ژوئن ۲۰۱۹، به میزان ۱٫۴ درصد کاهش یافته است.

اما تعداد معاملات مسکن در شهر تورنتو نسبت به ژوئن ۲۰۱۹، به میزان ۱۱٫۳ درصد افزایش یافته است.

میانگین قیمت انواع مسکن به شرح زیر است:
.
🔶تورنتوی بزرگ (Greater Toronto Area)

▪️میانگین قیمت کلی
ژوئن ۲۰۱۹: ۸۳۳ هزار دلار
می ۲۰۲۰: ۸۶۴ هزار دلار
ژوئن ۲۰۲۰: ۹۳۱ هزار دلار

▪️میانگین قیمت کاندو
می ۲۰۲۰: ۶۲۵ هزار دلار
ژوئن ۲۰۲۰: ۶۳۲ هزار دلار

▪️میانگین قیمت دیتچد
می ۲۰۲۰: ۱ میلیون و ۳۳ هزار دلار
ژوئن ۲۰۲۰: ۱ میلیون و ۱۲۷ هزار دلار

🔶شهر تورنتو (City of Toronto)

▪️میانگین قیمت کلی
ژوئن ۲۰۱۹: ۹۱۵ هزار دلار
می ۲۰۲۰: ۹۵۵ هزار دلار
ژوئن ۲۰۲۰: ۱ میلیون و ۲۲ هزار دلار

▪️میانگین قیمت کاندو
می ۲۰۲۰: ۶۷۴ هزار دلار
ژوئن ۲۰۲۰: ۶۷۲ هزار دلار

▪️میانگین قیمت دیتچد
می ۲۰۲۰: ۱ میلیون و ۴۲۲ هزار دلار
ژوئن ۲۰۲۰: ۱ میلیون و ۵۲۴ هزار دلار

منبع: trreb