۵ بستنی فروشی خوب در تورنتو

هوای تورنتو در روزهای اخیر واقعا گرم شده و حتی کار به هشدار هواشناسی نیز رسیده.

در این شرایط، هیچ چیزی مثل بستنی خوردن در یک روز گرم تابستانی نمی چسبد.

اگر شما هم هوس کرده اید که یک بستنی خوشمزه در تورنتو میل کنید، این فهرست را مشاهده کنید.