آیا مبلغ کمک های اضطراری CERB کاهش یافته است؟

ظاهرا مبلغ پرداختی کمک های CERB برای برخی افراد کاهش یافته و کمتر از ۲ هزار دلار شده است. برای این دسته از افراد سوال است که چرا مبلغ پرداختی کاهش یافته است؟

سخنگوی وزارت کار و اشتغال در این رابطه توضیح داده که برخی افراد در آغاز این طرح مبالغ بیشتری دریافت کرده اند و حالا این مبالغ از آن ها کسر شده است.

به این صورت که برخی از افراد واجد شرایط بیمه بیکاری نیز بوده اند و همزمان از بیمه بیکاری و طرح CERB دریافتی داشته اند.

پیش از این اعلام شده بود که مبالغ پرداختی اضافی در فرصتی مناسب رسیدگی خواهند شد.

سخنگوی وزارت کار و اشتغال تاکید کرده که در نهایت، مبلغ کل پرداختی بیش از سقف اعلام شده نخواهد شد.

با توجه به این که طرح CERB دو ماه دیگر تمدید شده، مبلغ کل پرداختی برای افراد واجد شرایط بیش از ۱۲ هزار دلار نخواهد بود.

 

منبع: cbc