دولت فدرال کانادا: ایران جعبه سیاه پرواز ۷۵۲ را تحویل می دهد

ایران متعهد شده است که جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را ظرف چند روز آینده برای بازیابی اطلاعات به فرانسه ارسال کند. این خبر را دولت فدرال کانادا اعلام کرده است.

محمد جواد ظریف در تماس تلفنی با همتای کانادایی خود، فرانسیس فلیپ شامپن، قول داده که ارسال جعبه سیاه هواپیما اوکراینی ظرف چند روز آینده انجام شود.

طبق اعلام دولت کانادا، محمد جواد ظریف همچنین موافقت کرده که مذاکرات با خانواده های قربانیان برای پرداخت غرامت آغاز شود.

 

منبع: globalnews