قدم زدن با آلپاکاهای بامزه نزدیک تورنتو

همزمان با بازگشایی استان آنتاریو، مزرعه آلپاکای S.A.M.Y.’s هم فعالیت خود را از سر گرفته است.

پس از مدت ها خانه نشینی می توانید سفری یک روزه به این مزرعه داشته باشید و همراه با آلپاکاهای بامزه و دوست داشتنی قدم بزنید.

به دلیل رعایت اقدامات بهداشتی و احتیاطی، بازدید هر خانواده به صورت خصوصی و با رعایت فاصله گذاری اجتماعی برگزار خواهد شد.

مدت زمان حضور در مزرعه و قدم زدن با آلپاکاها حدود ۱:۳۰ ساعت خواهد بود.

هزینه بازدید از مزرعه برای هر نفر ۲۵ دلار است. در صورت مراجعه گروهی و خانوادگی، هزینه ها کمتر خواهد بود.

◾️Address: 2432 Cuddy Drive, Kerwood, ON
◾️Tickets: samysalpacafarm.ca