جزئیات بازگشایی مراکز DriveTest آنتاریو

مراکز DriveTest آنتاریو از تاریخ ۲۲ ژوئن فعالیت خود را آغاز خواهند کرد. دسترسی به خدمات این مراکز طبق ماه تولد افراد خواهد بود.

به این صورت که افراد متولد شش ماه اول میلادی (ژانویه تا ژوئن) در هفته اول بازگشایی (از دوشنبه ۲۲ ژوئن) می توانند به این مراکز مراجعه کنند.

افراد متولد شش ماه دوم میلادی هم (جولای تا دسامبر) می توانند هفته بعدی مراجعه کنند. این روال تا عادی شدن اوضاع ادامه خواهد داشت.

مراجعه کنندگان قبل از ورود به ساختمان باید دستان خود را ضدعفونی کنند. کارکنان مراکز نیز از وسایل حفاظتی مثل ماسک، شیلد و دستکش استفاده خواهند کرد.

دمای بدن افراد قبل از امتحان رانندگی شهری بررسی خواهد شد و زدن ماسک هم الزامی است. از کاور صندلی نیز هنگام امتحان رانندگی شهری استفاده خواهد شد.

اطلاعات بیشتر در رابطه با اینکه هر هفته چه کسانی می توانند به مراکز مراجعه کنند، هر دوشنبه در سایت زیر به روز رسانی خواهد شد.

◾️Website: drivetest.ca

منبع: ontario.ca