ثبت نام رستوران ها، کافه ها و بارها در طرح CaféTO آغاز شد

ثبت نام برای طرح CaféTO توسط شهرداری تورنتو آغاز شد.

در این طرح رستوران ها و بارها اجازه خواهند داشت فضای بیشتری از پیاده رو و اماکن عمومی اطراف خود را در اختیار داشته و آن را تبدیل به پاسیو کنند.

طبق قوانین استان آنتاریو، در حال حاضر رستوران ها و بارها فقط می توانند در فضای باز یا پاسیوها از مشتریان پذیرایی کنند.

در این طرح چهار گزینه پیش روی صاحبان کسب و کار خواهد بود:

◾️گسترش پاسیوی فعلی در پیاده روی مقابل کسب و کار خود
◾️گسترش پاسیوی فعلی به محیط پیاده روی کسب و کار مجاور
◾️ایجاد پاسیوی جدید در پیاده رو
◾️ایجاد پاسیوی جدید در فضای کنار خیابان (curb lane)

صاحبان رستوران ها، کافه ها و بارها می توانند از طریق این لینک در این طرح ثبت نام کنند.

منبع: toronto.ca