کاهش محدودیت های مراسم عروسی و عزا در آنتاریو

دولت آنتاریو امروز شنبه ۱۳ ژوئن محدودیت های شرکت در مراسم عروسی و عزاداری را کاهش داد.

از این پس محدودیت تعداد شرکت کنندگان در مراسم های عروسی و عزا، تا ۳۰ درصد ظرفیت محل برگزاری مراسم خواهد بود.

همچنین اگر مراسم عروسی یا عزا در فضای آزاد برگزار می شود، حداکثر تا ۵۰ نفر می توانند در مراسم شرکت کنند.

این تعداد مهمان فقط می توانند در خود مراسم شرکت کنند. پذیرایی از مهمان ها همچنان محدود به ۱۰ نفر خواهد بود.

شرکت کنندگان در مراسم باید موارد بهداشتی و همچنین فاصله اجتماعی دو متری را رعایت کنند.

 

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو

منبع: cbc