قانون جدید دولت آنتاریو حلقه های اجتماعی تا 10 نفر مجاز است

دولت آنتاریو امروز جمعه ۱۲ ژوئن از طرح “حلقه های اجتماعی” ۱۰ نفره رونمایی کرد.

افراد حاضر در حلقه های اجتماعی لازم نیست فاصله دو متری را رعایت کنند و می توانند نزدیک هم باشند و حتی یکدیگر را به آغوش بکشند.

طبق دستورالعمل دولت آنتاریو، تشکیل حلقه های اجتماعی پنج گام دارد که به شرح زیر است:

◾️گام اول: ابتدا حلقه اجتماعی خود را از اعضای خانواده خود، یا کسانی که مداوم رفت و آمد دارید تشکیل دهید.

◾️گام دوم: اگر حلقه اجتماعی شما همچنان زیر ۱۰ نفر است، می توانید دوستان و آشنایان خود را از خانواده های دیگر به حلقه اضافه کنید.

◾️گام سوم: تمام اعضای حلقه باید تایید کنند که وارد این حلقه اجتماعی می شوند.

◾️گام چهارم: حلقه اجتماعی خود را ایمن نگه دارید. با کسانی که خارج از حلقه شما هستند، فاصله اجتماعی دو متری را حفظ کنید.

◾️گام پنجم: به حلقه اجتماعی خود پایبند باشید. هیچ کس نباید در بیش از یک حلقه اجتماعی عضو باشد.

در حال حاضر در سراسر آنتاریو اجتماع تا ۱۰ نفر مجاز است. اما افراد خارج از حلقه اجتماعی باید فاصله دو متری را از یکدیگر حفظ کنند.


هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو

منبع: cbc