تورنتو رسما به دنبال تغییر نام خیابان داندس

معترضان به نژادپرستی در تورنتو خواستار تغییر نام خیابان داندس شده اند.

به همین منظور یک پتیشن (petition) ایجاد شده که خواهان تغییر نام این خیابان است. این پتیشن تاکنون نزدیک به ۱۰ هزار امضا جمع کرده است.

خیابان داندس، یکی از معروف ترین خیابان های تورنتو است. این خیابان به یادبود “هنری داندس” نام گذاری شده است.

هنری داندس یک سیاستمدار اسکتالندی قرن ۱۸ بوده که پیشینه نژادپرستی داشته است. وی از مخالفان برچیده شدن برده داری در انگلیس بوده است.

امضای ده هزار نفری این پتیشن به گوش مسئولان تورنتو رسیده و حالا شهردار تورنتو از بررسی تغییر نام این خیابان خبر داده است.

جان توری از ایجاد یک کارگروه خبر داده که تغییر نام این خیابان را بررسی کنند و ظرف ۳۰ روز گزارش دهند.

پتیشن دیگری نیز ایجاد شده که خواستار برچیده شدن مجسمه “اگرتون رایرسون” از دانشگاه رایرسون تورنتو است. این پتیشن را تاکنون نزدیک به ۷ هزار نفر امضا کرده اند.

معترضان معتقدند که وی پیشینه نژادپرستی داشته است. وی به دولت کانادا کمک کرده تا مدارس مخصوص بومیان کانادا (Residential Schools) را ایجاد کنند.

این مدارس برای از بین بردن تاثیر فرهنگ بومیان کانادا روی کودکانشان ایجاد شده بودند.

مسئولان دانشگاه رایرسون هنوز واکنشی به این درخواست نشان نداده اند.

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو

منبع: blogto