مراکز DriveTest آنتاریو از ۲۲ ژوئن بازگشایی می شوند

مراکز آزمون رانندگی آنتاریو (DriveTest) از روز دوشنبه ۲۲ ژوئن بازگشایی خواهند شد. این خبر را وزیر حمل و نقل آنتاریو اعلام کرده است.

این مراکز از اواخر مارس به دلیل شیوع کرونا تعطیل شده بودند.

پس از شیوع کرونا و تعطیلی این مراکز، دولت آنتاریو اعتبار گواهینامه های رانندگی و پلاک ها را افزایش داد.

اطلاعات بیشتر در رابطه با نحوه فعالیت این مراکز در روزهای آتی اعلام خواهد شد.

 

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو

منبع: ctvnews