مراکز نگه داری کودکان در سراسر آنتاریو از روز جمعه بازگشایی می شوند

مراکز نگه داری کودکان (child-care centres) در سراسر آنتاریو از روز جمعه ۱۲ ژوئن مجاز به بازگشایی هستند. این خبر را نخست وزیر آنتاریو اعلام کرده است.

این مراکز می توانند با رعایت محدودیت های زیر فعالیت خود را آغاز کنند:
.
◾️تعداد گروه کودکان و کارکنان باید زیر ۱۰ نفر باشد
◾️کودکان و کارکنان باید هر روز برای علائم کرونا پایش شوند
◾️مراکز قبل از بازگشایی روزانه و در طول روز باید ضدعفونی و نظافت شوند
◾️اسباب بازی هایی که امکان انتقال میکروب و ویروس دارند، استفاده نشود
◾️داشتن برنامه واکنشی مناسب برای زمانی که یکی از کودکان یا کارکنان در معرض ویروس قرار می گیرد
◾️اجازه ملاقات فقط برای موارد ضروری داده شود
◾️سوار و پیاده کردن کودکان باید بر اساس پروتکل های فاصله گذاری اجتماعی صورت گیرد

با اینکه همه مراکز مجازند از روز جمعه فعالیت خود را آغاز کنند، اما برخی مراکز ممکن است هنوز آمادگی بازگشایی نداشته باشند. دولت آنتاریو اعلام کرده که این مراکز می توانند پس از آماده سازی شرایط، فعالیت خود را آغاز کنند.

با توجه به محدودیت های اعلام شده، احتمال کمبود ظرفیت مراکز وجود دارد که دولت آنتاریو پیشنهادی برای این مشکل ارائه نکرده است.

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو

منبع: cbc