اجاره کوتاه مدت و Airbnb در استان آنتاریو مجاز شد

خدمات اجاره کوتاه مدت و Airbnb در استان آنتاریو از امروز جمعه ۵ ژوئن مجاز است.

اجاره کوتاه مدت جزو خدمات غیر ضروری محسوب شده و پس از شیوع کرونا در آنتاریو ممنوع شده بود.

خدمات اجاره کوتاه مدت علاوه بر خانه ها و کاندوها شامل مواردی همچون کابین ها، اقامتگاه ها و کلبه های روستایی نیز می شود.

اجاره کوتاه مدت به مواردی گفته می شود که محل مورد نظر کمتر از ۲۸ روز اجاره شود.

 

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو

منبع:‌ blogto