کامیون های فروش غذا بستنی به خیابان های تورنتو بر می گردند

کامیون های سیار فروش غذا و بستنی (فود تراک) اجازه فعالیت دوباره در تورنتو دارند. این خبر را شهردار تورنتو، جان توری اعلام کرده است.

کارکنان فود تراک باید از وسایل حفاظتی مثل ماسک و دستکش استفاده کنند.

مشتریان نیز هنگام خرید و ایستادن در صف، باید فاصله اجتماعی را رعایت کنند.

جان توری همچنین در رابطه با طرحی صحبت کرده که رستوران ها و بارها از طریق پاسیو بتوانند به صورت حضوری از مشتریان پذیرایی کنند.

جزئیات بیشتری در رابطه با چگونگی و زمان آغاز فعالیت حضوری رستوران ها و بارها در روزهای آینده اعلام خواهد شد.

 

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو

منبع: blogto