میانگین قیمت مسکن تورنتو و حومه می ۲۰۲۰

گزارش سازمان املاک و مستغلات تورنتو برای ماه می ۲۰۲۰ منتشر شد.

آمار اعلام شده نشانه هایی از بهبود اندک وضعیت بازار مسکن تورنتو دارند. اما متخصصان اقتصادی معتقدند که هنوز زود است در رابطه با بهبود اثرات کرونا خوشبین باشیم.

تعداد معاملات مسکن در GTA (تورنتوی بزرگ) نسبت به می ۲۰۱۹، به میزان ۵۳٫۷ درصد کاهش یافته است.

تعداد معاملات مسکن در شهر تورنتو نیز نسبت به می ۲۰۱۹، نزدیک به ۵۹٫۷ درصد کاهش یافته است.

میانگین قیمت انواع مسکن به شرح زیر است:
.
🔶تورنتوی بزرگ (Greater Toronto Area)

▪️میانگین قیمت کلی
می ۲۰۱۹: ۸۳۸ هزار دلار
آپریل ۲۰۲۰: ۸۲۱ هزار دلار
می ۲۰۲۰: ۸۶۴ هزار دلار

▪️میانگین قیمت کاندو
آپریل ۲۰۲۰: ۵۷۸ هزار دلار
می ۲۰۲۰: ۶۲۵ هزار دلار

▪️میانگین قیمت دیتچد
آپریل ۲۰۲۰: ۹۸۴ هزار دلار
می ۲۰۲۰: ۱ میلیون و ۳۳ هزار دلار

🔶شهر تورنتو (City of Toronto)

▪️میانگین قیمت کلی
می ۲۰۱۹: ۹۳۶ هزار دلار
آپریل ۲۰۲۰: ۸۸۱ هزار دلار
می ۲۰۲۰: ۹۵۵ هزار دلار

▪️میانگین قیمت کاندو
آپریل ۲۰۲۰: ۶۱۲ هزار دلار
می ۲۰۲۰: ۶۷۴ هزار دلار

▪️میانگین قیمت دیتچد
آپریل ۲۰۲۰: ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار دلار
می ۲۰۲۰: ۱ میلیون و ۴۲۲ هزار دلار

 

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو

منبع: trreb