مراسم دریافت شهروندی کانادا آنلاین برگزار خواهد شد

اداره مهاجرت کانادا مراسم دریافت شهروندی کانادا را به صورت آنلاین برگزار خواهد کرد. انجام این مراسم از ۱۴ مارس به دلیل شیوع کرونا متوقف شده است.

اداره مهاجرت کانادا در یادداشتی به CBC اعلام کرده که در نظر دارد مراسم شهروندی و دریافت تابعیت کانادا را به صورت آنلاین برگزار کند.

ابتدا قرار است مراسم افرادی برگزار شود که قبل از شیوع کرونا برای آن ها زمان مشخصی تعیین شده بود.

اولین فردی که مراسم شهروندی او به صورت مجازی برگزار شده، از استادان دانشگاه مانیتوبا است.

هنوز زمان مشخصی برای آغاز مراسم های آنلاین شهروندی اعلام نشده است.

 

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو

منبع: cbc