فروشگاه های تورنتو در واکنش به شورش احتمالی پنجره ها را مسدود کردند

برخی فروشگاه های مرکز شهر تورنتو در واکنش به شایعه وقوع شورش، پنجره های فروشگاه خود را مسدود کردند.

شورش در شهرهای آمریکا در واکنش به قتل جورج فلوید، مرد سیاهپوست آمریکایی ادامه دارد.

در تورنتو و شهرهای دیگر کانادا هزاران نفر تظاهرات ضد نژاد پرستی برگزار کرده اند.

تظاهرات روز شنبه تورنتو مسالمت آمیز برگزار شد، اما تظاهرات روز یکشنبه در مونترئال به خشونت کشیده شد.

با این حال روز دوشنبه مطالبی در فضای مجازی منتشر شد که خبر از شورش در تورنتو می داد.

در واکنش به این خبرها، برخی فروشگاه ها اقدام به مسدود کردن پنجره ها کردند تا از این شورش احتمالی در امان باشند.

اما جان توری شهردار تورنتو اطمینان خاطر داده است که چنین اتفاقی نمی افتد و مردم تورنتو همچنان به صورت مسالمت آمیز اعتراض خود را اعلام خواهند کرد.

پلیس تورنتو نیز اعلام کرده که فعالیت های این چنینی را در شبکه های اجتماعی تحت نظر دارد و از وقوع هرگونه خشونت، شورش و غارت جلوگیری خواهد کرد.

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو

منبع: ctvnews