قوانین جدید فرودگاه پیرسون تورنتو

فرودگاه بین المللی پیرسون تورنتو قوانین جدیدی را از امروز دوشنبه ۱ ژوئن به منظور جلوگیری از شیوع کرونا اجرا می کند.

این قوانین به شرح زیر است:

◾️استفاده از ماسک و پوشاندن صورت توسط مسافران و کارکنان فرودگاه الزامی است.
◾️کودکان زیر دو سال و افرادی که هنگام استفاده از ماسک مشکلات تنفسی دارند، نیاز نیست ماسک بزنند.
◾️فقط مسافرانی که همان روز پرواز دارند، اجازه دسترسی به ترمینال را دارند.
◾️بستگان و دوستان مسافران و کسانی که برای استقبال می آیند، اجازه ورود به ترمینال نخواهند داشت.
◾️دوستان یا اعضای خانواده افرادی که هنگام راه رفتن نیاز به کمک دارند، می توانند در فضاهای عمومی ساختمان ترمینال حاضر شوند.
◾️مسافران باید سریعا پس از تحویل گرفتن چمدان، ساختمان ترمینال را ترک کنند.
◾️کارکنان فرودگاه اجازه توقف در محیط های مخصوص مسافران را نخواهند داشت.

مسئولان فرودگاه معتقدند که هرچه مردم از امکانات اشتراکی ترمینال کمتر استفاده کنند، انتشار ویروس کمتر خواهد بود.

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو

منبع: cbc