تظاهرات ضد نژادپرستی به تورنتو رسید

امروز شنبه ۳۰ می، هزاران نفر در مرکز شهر تورنتو تظاهرات ضد نژاد پرستی برگزار کردند.

این تظاهرات در واکنش به کشته شدن جوان سیاه پوست آمریکایی به دست پلیس و همچنین مرگ مشکوک زن سیاه پوست تورنتویی برگزار شد.

این زن سیاه پوست، روز چهارشنبه در حالی که پلیس تورنتو در آپارتمانش حاضر بوده، از طبقه ۲۸ یک برج نزدیک های پارک سقوط کرده و جان باخته است.

شایعات مختلفی در رابطه با مرگ این زن جوان در حال انتشار است. برخی حتی می گویند ممکن است پلیس او را هل داده باشد.

یک گروه تحقیقاتی ویژه در حال بررسی علت مرگ این زن است. رئیس پلیس تورنتو از مردم خواسته تا زمان مشخص شدن حقایق صبر کنند.

قرار است تظاهرات مشابهی روز یکشنبه در مونترئال برگزار شود.

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو

منبع:‌ thestar