متروی تورنتو به ریچموندهیل می رسد

خط متروی تورنتو قرار است از خیابان فینچ تا Highway 7 گسترش یابد. به همین منظور، دولت آنتاریو و منطقه یورک یک توافقنامه مقدماتی امضا کرده اند.

در این طرح قرار است ۶ ایستگاه متروی جدید ایجاد شود که حمل و نقل ساکنین ریچموندهیل، مارکام و وان را آسان تر خواهد کرد.

گسترش خط مترو تا ریچموندهیل حدودا ۵٫۶ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت که احتمالا چهل درصد آن را دولت فدرال تامین خواهد کرد.

پیش بینی می شود که این پروژه تا سال ۲۰۳۰ تکمیل شود.


هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو

منبع: blogto