دولت آنتاریو مدیریت خانه‌های سالمندان متخطی را در اختیار گرفت

طبق اعلام داگ فورد، دولت آنتاریو مدیریت پنج مورد از خانه های سالمندان این استان را در اختیار گرفت.

این اقدام پس از انتشار گزارش ارتش کانادا از وضعیت نامناسب این خانه های سالمندان صورت گرفته است.

داگ فورد اعلام کرده که اگر لازم باشد، این مراکز تعطیل و لایسنس گردانندگان آن ها باطل خواهد شد.

طبق اعلام نخست وزیر، دولت آنتاریو نظارت سختگیرانه ای را در این پنج مرکز و مراکز دیگر اعمال خواهد کرد.

یک کمیسیون مستقل هم از ماه جولای مسئله خانه های سالمندان آنتاریو را پیگیری خواهد کرد.

داگ فورد در ادامه به خبرنگاران گفت که وزیر مراقبت های بلند مدت (Minister of Long-Term Care) را اخراج نخواهد کرد.

اسامی پنج خانه سالمندان خصوصی که توسط دولت آنتاریو مدیریت خواهند شد به شرح زیر است:

▪️Eatonville – Etobicoke
▪️Hawthorne Place – North York
▪️Altamont Care Community – Scarborough
▪️Orchard Villa – Pickering
▪️Camilla Care – Mississauga

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو

منبع: cbc