تعطیلی اضطراری آنتاریو تا ۹ ژوئن تمدید شد

دولت آنتاریو به منظور کنترل شیوع کرونا تعطیلی اضطراری این استان را تا سه شنبه ۹ ژوئن تمدید کرد.

مشاغلی که پیش از این اجازه فعالیت به آن ها داده شده، شامل تعطیلی نخواهند بود. اما باقی اقدامات اضطراری، از جمله ممنوعیت تجمع بیش از ۵ نفر، تا ۹ ژوئن برقرار خواهد بود.

رستوران ها و بارهای تورنتو نیز همچنان می توانند فقط به صورت takeout و delivery فعالیت کنند.

 

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو

منبع: thestar