گزارش ارتش کانادا از وضعیت وحشتناک خانه های سالمندان آنتاریو

چندی پیش ارتش کانادا با درخواست نخست وزیر آنتاریو، به منظور کنترل شیوع کرونا به کمک خانه های سالمندان آمد.

حالا ارتش کانادا با انتشار گزارشی، از وضعیت وحشتناک برخی خانه های سالمندان آنتاریو پرده برداشته است.

در این گزارش آمده که ساکنین این مراکز توسط پرسنل تحقیر می شوند، به آن ها دارو خورانده می شود و ملافه های آن ها ساعت ها و حتی روزها کثیف باقی مانده و تعویض نمی شود.

رفتار پرسنل با سالمندان پرخاشگرانه توصیف شده است. ارتش کانادا گفته است که ساکنین برخی مراکز در حال مرگ بوده اند، بدون این که به آن ها توجهی شود.

در یک مورد گزارش شده که به یکی از سالمندان در حالت خوابیده غذا داده اند و او خفه شده و دیگر احیا نشده است. حضور سوسک و حشرات و استشمام بوی بد در این مراکز از موارد دیگر این گزارش بوده است.

جاستین ترودو پس از خواندن این گزارش آن را بسیار ناراحت کننده توصیف کرده است.

وی گفت که این گزارش بر لزوم بهبود استانداردهای مراقبت از سالمندان تاکید می کند. دولت فدرال در این زمینه از استان ها حمایت خواهد کرد.

داگ فورد نیز در واکنش به این گزارش اظهار داشت: “این اتفاق ناراحت کننده و وحشتناک است و وقوع آن در کانادا تکان دهنده است.”
.
وی در ادامه گفت که خواندن این گزارش، سخت ترین کاری بوده که در پست نخست وزیری انجام داده است.

داگ فورد از اجرای عدالت در رابطه با عاملین این وضعیت ناگوار خبر داده است.

 

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو

منبع:‌ cbc