داگ فورد از افراد حاضر در پارک Trinity Bellwoods خواست که آزمایش کرونا بدهند

آخر هفته ای که گذشت، پارک Trinity Bellwoods یکی از شلوغ ترین پارک های تورنتو بود و حواشی زیادی را به خود دید. نزدیک به ده هزار نفر به این پارک آمده بودند.

داگ فورد اجتماع مردم در این پارک را به کنسرت راک تشبیه کرده است. نخست وزیر آنتاریو به تمام کسانی که در پارک بوده اند توصیه کرده که آزمایش کرونا بدهند!

وی از مردم خواسته که قوانین فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند و سلامت خود و دیگران را به خطر نیندازند.

شهردار تورنتو نیز در این پارک حاضر شد و از مردم خواست که فاصله گذاری اجتماعی و قوانین دیگر را رعایت کنند.

وی در حین صحبت کردن ماسک خود رو از روی صورت برداشته بود. این کار انتقاد مردم را به دنبال داشت که باعث شد شهردار رسما از این رفتار خود معذرت خواهی کند.

برخی رستوران های تورنتو نیز از تحویل غذا در محل پارک خودداری کردند. در ادامه شرکت حمل و نقل Beck Taxi نیز از این افراد خواست که برای رفتن به خانه با آن ها تماس نگیرند.

اجتماع مردم در پارک های تورنتو در حالی اتفاق می افتد که استان آنتاریو در روزهای اخیر وضعیت پایداری نداشته و آمار ابتلا روندی صعودی از خود نشان داده است.

 

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو

منبع: 680newsblogto