ابزار جدید دولت کانادا برای اطلاع از کمک های دوران کرونا

اگر شک دارید که کمک های دولت کانادا در دوران شیوع کرونا شامل شما می شود یا اطلاع کامل از این کمک ها ندارید، از ابزار جستجوگر مزایا استفاده کنید.

این ابزار جدید توسط دولت کانادا معرفی شده و جاستین ترودو از آن رونمایی کرد.

این ابزار با پرسیدن چند سوال، همه کمک هایی که شامل حال شما می شود را معرفی می کند.

برای دسترسی به ابزار جستجوگر مزایا اینجا کلیک کنید.

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو

منبع: cbc