اطلاعیه دانشگاه تورنتو در رابطه با ترم پائیز

دانشگاه تورنتو اطلاعیه ای در رابطه با نحوه برگزاری کلاس های ترم پائیز منتشر کرده است.

طبق اعلام دانشگاه تورنتو، کلاس ها، سمینارها و دیگر فعالیت های دانشگاهی به صورت ترکیبی از فعالیت های حضوری و آنلاین خواهند بود.

در اعلامیه دانشگاه تورنتو آمده که میزان فعالیت های حضوری اندک خواهد بود و در عوض فعالیت های آنلاین پر رنگتر خواهند بود.

دانشگاه در حال ایجاد تدابیری است که هنگام حضور دانشجویان، اساتید و کارکنان در محیط دانشگاه، سلامت آن ها به خطر نیفتد.

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

 

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو

منبع: utoronto