تعطیلی آنتاریو تا ۲۹ می تمدید شد مرز کانادا و آمریکا یک ماه دیگر بسته خواهد ماند

دولت آنتاریو به منظور کنترل شیوع کرونا تعطیلی این استان را تا جمعه ۲۹ می تمدید کرد.

مشاغلی که پیش از این اجازه فعالیت به آن ها داده شده، شامل تعطیلی نخواهند بود. اما باقی اقدامات اضطراری، از جمله ممنوعیت تجمع بیش از ۵ نفر، تا ۲۹ می برقرار خواهند بود.

همچنین جاستین ترودو در کنفرانس خبری اعلام کرد که تعطیلی مرز کانادا و آمریکا یک ماه دیگر تمدید شده است.

بنابراین مرز کانادا و آمریکا تا ۲۱ ژوئن به روی سفرهای غیر ضروری بسته خواهد بود.

 

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو

منبع: cbcontario.ca