پروازهای بین المللی به تورنتو تا چند روز دیگر آغاز خواهند شد

شرکت هواپیمایی امارات اعلام کرده که از تاریخ ۲۱ می پروازهایی به مقصد تورنتو خواهد داشت.

طبق اعلام این شرکت فقط افرادی اجازه پرواز خواهند داشت که شرایط ورود به کانادا را داشته باشند.

شرکت هواپیمایی لوفت هانزا نیز اعلام کرده که از ماه ژوئن، برخی پروازهای بین المللی را آغاز خواهد کرد.

فرودگاه پیرسون تورنتو نیز در برنامه پروازهای لوفت هانزا قرار دارد. طبق اعلام این شرکت هواپیمایی، برخی پروازها هم اکنون قابل رزرو هستند.

برای اطلاعات بیشتر به لینک های زیر مراجعه کنید:

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو