میانگین اجاره بهای مسکن تورنتو و شهرهای دیگر کانادا می ۲۰۲۰

در ماه می ۲۰۲۰، میانگین اجاره بهای واحد یک خوابه در تورنتو ماهانه ۲۲۰۰ دلار است که نسبت به ماه قبل ۲٫۲ درصد کاهش و نسبت به سال قبل نیز ۲٫۲ درصد کاهش یافته است.

میانگین اجاره بهای واحد دو خوابه نیز ۲۸۳۰ دلار است که نسبت به ماه قبل ۴٫۱ درصد کاهش و نسبت به سال قبل نیز ۰٫۷ درصد کاهش یافته است.

🔺بیشترین رشد قیمت ماهانه:
میانگین اجاره بهای واحد یک خوابه در شهر “کبک” نسبت به ماه قبل ۴٫۹ درصد افزایش یافته و به ۸۵۰ دلار رسیده که بیشترین رشد قیمت این ماه محسوب می شود.

🔻بیشترین کاهش قیمت ماهانه:
میانگین اجاره بهای واحد یک خوابه در شهر “مونترئال” نسبت به ماه قبل ۵٫۲ درصد کاهش یافته و به ۱۴۷۰ دلار رسیده که بیشترین کاهش قیمت این ماه محسوب می شود.

این گزارش توسط padmapper منتشر شده است. مشاهده شهرهای دیگر کانادا در تصویر پایین.

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو

منبع: padmapper