اولین آزمایش کانادا برای تشخیص آنتی بادی های ویروس کرونا مجوز گرفت

وزارت بهداشت کانادا با انجام آزمایش تشخیص آنتی بادی های ویروس کرونا موافقت کرد.

این آزمایش می تواند آنتی بادی های خاص ویروس کرونا را در خون افراد شناسایی کند. این امر به درک بهتر از ایمنی بدن کمک خواهد کرد.

با استفاده از این آزمایش، محققان کانادایی قادر خواهند بود با تشخیص آنتی بادی های ویروس کرونا، دلایل ایمنی بدن برخی افراد در مقابل این ویروس را کشف کنند.

محققان امیدوارند این آزمایش تحولی در امر مبارزه با همه گیری کرونا ایجاد کند.

برای انجام این آزمایش حداقل از یک میلیون کانادایی نمونه خونی دریافت خواهد شد.

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو

منبع: cbc