داگ فورد: پنجشنبه خبرهای خوبی در راه است

نخست وزیر آنتاریو اعلام کرده که قرار است در روزهای آتی محدودیت های قرنطینه ای این استان کاهش یابد.

داگ فورد گفته که روز پنجشنبه جزئیات بیشتری را اعلام خواهد کرد و خبرهای خوبی برای ساکنین آنتاریو خواهد داشت.

طبق اعلام داگ فورد قرار است مشاغل و کسب و کارهای بیشتری بازگشایی شوند و برخی از مردم سرکار خود برگردند و اوضاع کم کم عادی شود.

باید منتظر ماند و دید که خبرهای خوب داگ فورد چیست و روز پنجشنبه محدودیت های استان آنتاریو را تا چه میزان کاهش می دهد.

 

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو

منبع: blogto