اکثر شعبه‌های استارباکس کانادا تا آخر ماه می بازگشایی خواهند شد

استارباکس کانادا خبر داده که ۶۵ درصد از شعبه هایش را تا آخر همین هفته بازگشایی می کند.

حدود ۸۵ درصد شعبه های استارباکس تا آخر ماه می فعالیت خود را در سراسر کانادا آغاز خواهند کرد.

استارباکس برای بازگشایی شعبه هایش پروتکل های خاصی را در نظر گرفته است.

قبل از بازگشایی شعبه ها، کارکنان استارباکس یک دوره آموزشی سه ساعته خواهند داشت تا اقدامات ایمنی و بهداشتی لازم را مرور کنند.

قبل از آغاز شیفت کاری، دمای بدن همه کارکنان بررسی خواهد شد. همچنین کارکنان هنگام کار باید صورت خود را بپوشانند. از موانع پلاستیکی هم در مقابل صندوق استفاده خواهد شد.

استارباکس از مشتریان خواسته که هنگام مراجعه به شعبه ها فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند و صورت خود را نیز بپوشانند.

برای اطلاع از بازگشایی شعبه محله خود، می توانید از اپلیکیشن مخصوص استارباکس استفاده کنید.

 

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو

منبع: dailyhive