حمایت مالی از کسب و کارها ادامه خواهد یافت

طبق اعلام جاستین ترودو پرداخت یارانه برای حمایت از کسب و کارها پس از ماه ژوئن نیز ادامه خواهد داشت.

در این طرح دولت کانادا ۷۵ درصد دستمزد کارکنان کسب و کارها را (حداکثر هفته ای ۸۴۷ دلار) به صورت یارانه پرداخت می کند تا صاحبان کسب و کار نیروهای خود را تعدیل نکنند.

پیش از این قرار بود که این کمک هزینه بازه بین ۱۵ مارس تا ۶ ژوئن را در بر بگیرد.

جاستین ترودو گفت که جزئیات بیشتر در روزهای آتی اعلام خواهد شد.

 

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو

منبع: cbc