آمار بیکاری کانادا و استان های آن آپریل ۲۰۲۰

شیوع ویروس کرونا در کانادا باعث شده که در ماه آپریل، نزدیک به ۲ میلیون نفر بیکار شوند.

طبق گزارش سازمان آمار کانادا، نرخ بیکاری در ماه آپریل به ۱۳ درصد رسیده است.

در ماه مارس نیز ۱ میلیون نفر شغل خود را از دست داده بودند. نرخ بیکاری کانادا در ماه مارس ۷٫۸ درصد و در ماه فوریه ۵٫۶ درصد بود.

در ماه آپریل استان کبک شاهد بیشترین بیکاری بوده و ۸۲۱ هزار نفر در این استان بیکار شده اند.

نرخ بیکاری آپریل استان های کانادا به شرح زیر است:

• Newfoundland and Labrador 16.0 per cent
• Prince Edward Island 10.8
• Nova Scotia 12.0
• New Brunswick 13.2
• Quebec 17.0
• Ontario 11.3
• Manitoba 11.4
• Saskatchewan 11.3
• Alberta 13.4
• British Columbia 11.5

 

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو

منبع: cbc