خرده فروشی های آنتاریو از هفته آینده مجاز به فعالیت خواهند بود

استان آنتاریو در نظر دارد اندکی از محدودیت های قرنطینه ای را کاهش دهد.

به همین منظور، از روز جمعه گلخانه ها مجاز هستند که به مشتریان در داخل فروشگاه خدمات دهند.

از روز شنبه نیز مردم می توانند داخل فروشگاه های ابزارآلات و همچنین فروشگاه های وسایل ایمنی به خرید بپردازند.

از روز دوشنبه ۱۱ می، خرده فروشی هایی که درب مغازه آن ها از خیابان باشد، می توانند فقط به صورت پیک آپ و دلیوری فعالیت خود را آغاز کنند.

فعالیت این کسب و کارها باید تحت دستورالعمل های ایمنی و بهداشتی دولت آنتاریو باشد.

برای مشاهده این دستورالعمل ها کلیک کنید.

 

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو

منبع: ontario.ca