میانگین قیمت مسکن در تورنتو و حومه آپریل ۲۰۲۰

گزارش سازمان املاک و مستغلات تورنتو برای آپریل ۲۰۲۰ منتشر شد.

این گزارش نشان می دهد که شیوع ویروس کرونا تاثیر قابل توجهی روی بازار مسکن داشته است.

تعداد معاملات مسکن در GTA (تورنتوی بزرگ) نسبت به آپریل ۲۰۱۹، به میزان ۶۷ درصد کاهش یافته است.

تعداد معاملات مسکن در شهر تورنتو نیز نسبت به آپریل ۲۰۱۹، نزدیک به ۶۸ درصد کاهش یافته است.

میانگین قیمت انواع مسکن به شرح زیر است:
.
🔶تورنتوی بزرگ (Greater Toronto Area)

▪️میانگین قیمت کلی
آپریل ۲۰۱۹: ۸۲۰ هزار دلار
مارس ۲۰۲۰: ۹۰۳ هزار دلار
آپریل ۲۰۲۰: ۸۲۱ هزار دلار

▪️میانگین قیمت کاندو
مارس ۲۰۲۰: ۶۵۹ هزار دلار
آپریل ۲۰۲۰: ۵۷۸ هزار دلار

▪️میانگین قیمت دیتچد
مارس ۲۰۲۰: ۱ میلیون و ۱۰۸ هزار دلار
آپریل ۲۰۲۰: ۹۸۳ هزار دلار

🔶شهر تورنتو (City of Toronto)

▪️میانگین قیمت کلی
آپریل ۲۰۱۹: ۹۰۴ هزار دلار
مارس ۲۰۲۰: ۹۸۸ هزار دلار
آپریل ۲۰۲۰: ۸۸۱ هزار دلار

▪️میانگین قیمت کاندو
مارس ۲۰۲۰: ۷۱۳ هزار دلار
آپریل ۲۰۲۰: ۶۱۲ هزار دلار

▪️میانگین قیمت دیتچد
مارس ۲۰۲۰: ۱ میلیون و ۴۶۶ هزار دلار
آپریل ۲۰۲۰: ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار دلار

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو

منبع: trreb