کسب و کارهای آنتاریو آماده باشند بازگشایی استان نزدیک است

نخست وزیر آنتاریو به کسب و کارهای این استان اعلام کرده که خود را آماده کنند، چرا که بازگشایی اقتصاد نزدیک است.

داگ فورد در سخنان روز پنجشنبه ۳۰ آپریل گفت که: “من به شما امید می دهم. در حال نزدیک شدن هستیم. آماده شوید.”

تعطیلی آنتاریو پیش از این تا ۶ می تمدید شده و هنوز تاریخ دقیقی برای بازگشایی کسب و کارها مشخص نشده است.

داگ فورد خاطر نشان کرد که بازگشایی اقتصاد باید با رعایت اصول ایمنی و توجه کامل به هشدارهای مسئولین بهداشت و سلامت انجام شود.

به همین منظور دستورالعملی توسط دولت منتشر شده است. در این دستورالعمل، مواردی که باید مشاغل پس از بازگشایی انجام دهند، به تفکیک حوزه فعالیت ذکر شده است.

برای مشاهده این دستورالعمل ها اینجا کلیک کنید.

 

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو