تعطیلی مدارس آنتاریو تا ۳۱ می تمدید شد

وزیر آموزش و پرورش آنتاریو اعلام کرد که تعطیلی مدارس دولتی حداقل تا آخر می ادامه خواهد داشت. پیش از این تعطیلی مدارس تا ۴ می اعلام شده بود.

در این اعلامیه آمده که سلامتی دانش آموزان در اولویت قرار دارد و اگر لازم باشد، تعطیلی مدارس دوباره تمدید خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش آنتاریو در صحبت های خود گفت: “صرف نظر از آن چه که در هفته های آتی اتفاق می افتد، دانش آموزان قادر خواهند بود که سال تحصیلی را با اطمینان به پایان برسانند.”

مدارس خصوصی آنتاریو فعلا تا ۶ می تعطیل هستند.

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو