تعطیلی آنتاریو تا ۶ می تمدید شد

دولت آنتاریو تعطیلی این استان را تا چهارشنبه ۶ می تمدید کرد.

طبق این دستور تعطیلی کسب و کارهای غیر ضروری، اماکن عمومی، بارها و رستوران ها تا ۶ می ادامه خواهد داشت. ممنوعیت اجتماع بیش از پنج نفر نیز جزو این دستور است.

طبق اعلام داگ فورد، برنامه و چارچوب بازگشایی استان آنتاریو اوایل هفته آینده اعلام خواهد شد.

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو