تجمع اعتراضی در تورنتو برای بازگشایی شهر

تصاویری که مشاهده می کنید مربوط به اعتراضات امروز تورنتو است. معترضان در این تجمع خواستار بازگشایی دوباره استان آنتاریو بودند.

این افراد مقابل پارک کویین تورنتو جمع شده بودند و شعار می دادند: آنتاریو را باز کنید! روی یکی از پلاکاردها نوشته بود: من می خواهم موهایم را کوتاه کنم!

در ادامه نخست وزیر آنتاریو، داگ فورد در واکنش به این تجمع از لفظ Yahoo برای معترضان استفاده کرده است. او در صحبت هایش گفته که “کارکنان سلامت ما به طور شبانه روزی در حال کار در بیمارستان ها هستند تا جامعه را نجات دهند.”

وی در ادامه گفت: “اما عده ای یاهو، در حالی که قانون شکنی می کنند و جان خودشان و دیگران را به خطر می اندازند، در مقابل پارک کوئین نشسته اند و معترض هستند که چرا شهر تعطیل است.”

*Yahoo: a rude, loud, unpleasant person.

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو